Na czym polega audyt logistyczny?

Audyt logistyczny najczęściej dobrowolnie zlecany jest przez konkretną firmę. Jego głównym celem jest wykonanie szczegółowej analizy procesów logistycznych w przedsiębiorstwie pod względem wykorzystywanych technologii, produktywności i jakości oraz czynników zewnętrznych. Podczas takich działań wyznaczone zostają konkretne obszary, które trzeba poprawić oraz poddane zostają ocenie wykorzystywane w firmie procedury kontroli działalności.

Jakie są największe zalety audytu logistycznego?

Po wykonaniu audytu logistycznego przedsiębiorca otrzyma jasne informacje dotyczące możliwości związanych z poprawą różnych działań w zakresie produkcji, magazynowania i transportu. Najczęściej analizie podlegają procesy, w których możliwe jest obniżenie albo zracjonalizowanie kosztów.

W większości przypadków nawet niewielkie zmiany mogą przynieść szybkie i znaczące korzyści, dlatego też warto wykonać audyt logistyczny nawet na wczesnym etapie działalności firmy. Efektem takich działań będzie zredukowanie kosztów, które po dokonaniu analizy oraz zaproponowanych zmianach przełożą się na realne oszczędności. Jest to niesamowicie istotne, ponieważ pod uwagę brane są ogromne środki finansowe, które inwestuje się w logistyczne aspekty produkcji.

Jak kompleksowo przeprowadzić audyt logistyczny?

Żeby dokonać kompleksowej analizy przedsięwzięcia oraz osiągnąć przy tym wiarygodne efekty, trzeba do całego procesu podejść kompleksowo i metodycznie. Dlatego bardzo ważne jest to, aby uwzględnić wszystkie czynniki pracy przedsiębiorstwa.

Podczas audytu logistycznego należy:

– opracować wstępne założenia po to, aby ustalić właściwe cele i zakres prowadzonych prac,
– wykonać audyt logistyczny magazynu wraz z uzyskanymi informacjami, a następnie porównać je ze stanem faktycznym,
– przygotować dla klienta raport z konkretnymi zaleceniami,
– dokonać ostatecznej weryfikacji wprowadzonych zmian i wszystkie wyniki przekazać klientowi.

Jakie są dodatkowe korzyści audytu logistycznego?

Audyt logistyczny pozwala uzyskać informacje na temat tego, co w firmie jest wykonywane poprawnie, które elementy należy zmienić, a co trzeba tylko poprawić. Nie jest to jednak jedyna korzyść z przeprowadzonego audytu. Wyniki raportu pozwalają szerzej spojrzeć pod względem logistycznym na działalność biznesową, co pomaga w określeniu dalszej strategii, a nawet w przyspieszeniu przepływu towarów w całym systemie organizacyjnym.

Działania te mogą również wpłynąć na podniesienie jakości obsługi klientów, dzięki czemu będą oni odczuwali znacznie większą satysfakcję ze świadczonych usług przez naszą firmę.