Ubezpieczenia rolnicze – kompleksowy poradnik

Za każdym razem, kiedy zbliża się koniec roku rolnicy pieczołowicie przeglądają oferty ubezpieczycieli, aby na kolejny wybrać polisę spełniającą ich oczekiwania. Tym bardziej, iż od kilku lat mamy do czynienia z obowiązkowymi ubezpieczeniami dla rolników. Powyższy obowiązek ustalony został w Ustawie o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). W związku z tym warto poszerzyć swoją wiedzę w zakresie, jakie ubezpieczenia będą dla rolników obowiązkowe oraz którzy rolnicy podlegają pod ustawę.

Kogo obejmuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych dla rolników

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy, obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym podlega każdy rolnik, który posiada areał upraw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha oraz opłaca w części lub całości podatek rolny. Przepisy ustawy nakładają na rolników spełniających ten warunek obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeń w zakresie:

• Ubezpieczenie gospodarstwa rolniczego – zapewniające zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, gradobicie, w wyniku których rolnik doznał strat w zabudowaniach gospodarczych.

• Ubezpieczenie OC rolnika – zapewniające zabezpieczenie na wypadek, w którym osoby trzecie doznały szkody wynikającej wprost z bezpośrednich działań rolnika związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Ubezpieczalnia będzie przejmować od rolnika obowiązek wypłaty zadośćuczynienia poszkodowanym.

• Ubezpieczenie OC pojazdów – jest to dokładnie takie samo ubezpieczenie jak w przypadku zwykłych pojazdów osobowych. Dzięki niemu jeśli w trakcie poruszania się pojazdami rolniczymi dojdzie do wypadku, w którym poszkodowanymi będą osoby trzecie, ewentualne zadośćuczynienie będzie wypłacane przez ubezpieczalnię.

Widzimy więc, iż ustawa nakłada obowiązek podpisania co najmniej trzech umów ubezpieczenia dla rolnika. Zbiorczo mówimy tutaj bardzo często iż jest to obowiązkowe ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego, mając na myśli trzy, wyżej wymienione składowe ubezpieczenia.

Wybór ubezpieczalni

Ustawodawca nakładając na rolnika obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników jednocześnie nie narzuca wyboru ubezpieczalni, toteż rolnicy mogą tego wyboru dokonywać samodzielnie. Aby jednak dokonać go prawidłowego, należy odpowiednio przeanalizować oferty poszczególnych ubezpieczalni, pod kątem ich dopasowania do potrzeb danego rolnika. W końcu każdy rolnik będzie prowadzić swoją działalność w specyficzny dla siebie sposób, więc nie każdemu będzie odpowiadał ta sama oferta.

Bardzo ważne jest tutaj jednak to, iż brak ubezpieczeń będzie wiązać się z karami finansowymi, które są dość dotkliwe, wynoszą bowiem:

• 200 PLN za brak ubezpieczenia OC rolnika

• 500 PLN za brak ubezpieczenia gospodarstwa

W porównaniu z kosztem samego ubezpieczenia, które z reguły można wykupić już za około 100 PLN na rok, to faktycznie kary są dość wysokie. Niemniej jednak w dalszym ciągu wielu rolników nie wykupuje odpowiednich ubezpieczeń, a co za tym idzie, naraża się na trudności, szczególnie w sytuacji, gdy faktycznie coś się stanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *